• Wyróżniamy polskie samorządy za działania wspierające ochronę zdrowia.
 • Nagradzamy samorządy inwestujące w zdrowie, sport, turystykę, ekologię.
 • Premiujemy wysoką jakość, innowacyjność i zaangażowanie w sprawy zdrowia.

PROMOCJA LAUREATÓW

 • Każdy Laureat Konkursu otrzymuje pamiątkowy Dyplom potwierdzający przyznanie Wyróżnienia „Samorząd Promujący Zdrowie”,
 • Każdy Laureat Konkursu otrzymuje licencję uprawniającą do posługiwania się Godłem Promocyjnym „Samorząd Promujący Zdrowie” we wszystkich swoich materiałach informacyjnych, takich jak strona internetowa, papier firmowy, wizytówki, publikacje lokalne itp.,
 • Każdy Laureat Konkursu otrzymuje zaproszenie do udziału w Prestiżowej Gali Finałowej Konkursu,
 • Każdy Laureat Konkursu otrzymuje licencję uprawniającą do posługiwania się dokumentacją fotograficzną z Gali Finałowej Konkursu, która przedstawia moment wręczenia Dyplomów i Statuetek, przemówienia laureatów, prezentację Dyplomów i Statuetek na ściance promocyjnej itp.,
 • Kilkakrotnie w ciągu roku Organizator Konkursu informuje media ogólnopolskie, regionalne i lokalne oraz branżowe (prasę, radio, TV, portale internetowe, blogi o tematyce zdrowotnej) o konkursie i jego uczestnikach, a później Laureatach
 • Na Galę Finałową Konkursu zapraszamy przedstawicieli mediów, liderów opinii, blogerów zajmujących się tematyką ochrony i promocji zdrowia, którzy zapoznają się z osiągnięciami Laureatów,
 • W Gali Finałowej Konkursu biorą udział przedstawiciele sektora ochrony zdrowia z całej Polski, w tym przedsiębiorcy działający na rynku ochrony zdrowia (potencjalni inwestorzy), dyrektorzy najlepszych polskich szpitali, menedżerowie przychodni i lekarze z wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem zawodowym. Gala jest zatem okazją do promocji Laureatów wśród znamienitych Gości reprezentujących branżę medyczną,
 • Laureaci Konkursu są promowani poprzez publikacje wydawane przez Organizatora i kolportowane w całej Polsce w środowisku praktyków ochrony zdrowia,
 • Laureaci Konkursu są promowani na portalu internetowym Konkursu w specjalnej, dedykowanej zakładce poświęconej najlepszym polskim samorządom,
 • Laureaci Konkursu są również promowani na portalu internetowym Programu „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” w zakładce dedykowanej Laureatom Kategorii „Samorząd Promujący Zdrowie”,