• Wyróżniamy polskie samorządy za działania wspierające ochronę zdrowia.
  • Nagradzamy samorządy inwestujące w zdrowie, sport, turystykę, ekologię.
  • Premiujemy wysoką jakość, innowacyjność i zaangażowanie w sprawy zdrowia.

PROMOCJA LAUREATÓW

  • Każdy Laureat Konkursu otrzymuje pamiątkowy Dyplom potwierdzający przyznanie Wyróżnienia „Samorząd Promujący Zdrowie”,
  • Każdy Laureat Konkursu otrzymuje licencję uprawniającą do posługiwania się Godłem Promocyjnym „Samorząd Promujący Zdrowie” we wszystkich swoich materiałach informacyjnych, takich jak strona internetowa, papier firmowy, wizytówki, publikacje lokalne itp.,
  • Każdy Laureat Konkursu otrzymuje zaproszenie do udziału w Prestiżowej Gali Finałowej Konkursu,
  • Każdy Laureat Konkursu otrzymuje licencję uprawniającą do posługiwania się dokumentacją fotograficzną z Gali Finałowej Konkursu, która przedstawia moment wręczenia Dyplomów i Statuetek, przemówienia laureatów, prezentację Dyplomów i Statuetek na ściance promocyjnej itp.,
  • Kilkakrotnie w ciągu roku Organizator Konkursu informuje media ogólnopolskie, regionalne i lokalne oraz branżowe (prasę, radio, TV, portale internetowe, blogi o tematyce zdrowotnej) o konkursie i jego uczestnikach, a później Laureatach
  • Na Galę Finałową Konkursu zapraszamy przedstawicieli mediów, liderów opinii, blogerów zajmujących się tematyką ochrony i promocji zdrowia, którzy zapoznają się z osiągnięciami Laureatów,
  • W Gali Finałowej Konkursu biorą udział przedstawiciele sektora ochrony zdrowia z całej Polski, w tym przedsiębiorcy działający na rynku ochrony zdrowia (potencjalni inwestorzy), dyrektorzy najlepszych polskich szpitali, menedżerowie przychodni i lekarze z wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem zawodowym. Gala jest zatem okazją do promocji Laureatów wśród znamienitych Gości reprezentujących branżę medyczną.