• Wyróżniamy polskie samorządy za działania wspierające ochronę zdrowia.
  • Nagradzamy samorządy inwestujące w zdrowie, sport, turystykę, ekologię.
  • Premiujemy wysoką jakość, innowacyjność i zaangażowanie w sprawy zdrowia.

Relacja z uroczystości

19 grudnia 2022 roku, w atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, odbyła się Gala Finałowa III edycji Konkursu „Samorząd Promujący Zdrowie”. Uroczystość miała miejsce w Dworku Białoprądnickim w Krakowie. Wzięli w niej udział Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Starostowie i Marszałkowie  z kilkudziesięciu polskich samorządów. Organizatora Konkursu – Quality Institute – reprezentował Prezes Zarządu, Piotr Celej, który osobiście wręczył certyfikaty reprezentantom nagrodzonych gmin, powiatów i województw.
 

W konkursie „Samorząd Promujący Zdrowie” nagradzamy oraz wskazujmy opinii publicznej jednostki samorządu terytorialnego, w których podejmowane są nietuzinkowe, oryginalne i skuteczne działania na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowego stylu życia, ekologii, turystyki i promocji aktywności fizycznej. Chodzi o przedsięwzięcia i działania samorządowe ukierunkowane na zdrowie, środowisko naturalne, sport, rekreacje itp.
 
-Jednym z podstawowych mierników prawidłowego funkcjonowania samorządu terytorialnego jest zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej członkom społeczności lokalnych. Wzięcie na siebie tej odpowiedzialności powoduje, że JST mogą, już na poziomie lokalnym, realizować swoje najistotniejsze cele społeczne, wszak to właśnie samorządy posiadają mandat do podejmowania decyzji rozwiązujących lokalne, czy też regionalne problemy w zakresie zdrowia i jego promocji – mówił w trakcie Gali Piotr Celej, Prezes Zarządu Quality Institute.
 
Uroczystość finałowa w Krakowie stanowiła okazję do złożenia gratulacji Laureatom, prezentacji i promocji nagrodzonych instytucji medycznych oraz wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami Konkursu.
 
Gala odbywała się w niezwykłym, historycznym miejscu. Historia Dworku Białoprądnickiego sięga XV wieku. Pierwsze znane wzmianki źródłowe potwierdzające istnienie na Prądniku, obok folwarku, także dworu biskupiego pochodzą z 1421 i 1468 roku.  W XVI wieku z inicjatywy biskupa krakowskiego, kanclerza Samuela Maciejowskiego wybudowano tu dostojną, renesansową rezydencję. Swój wkład w modernizację obiektu wniósł w późniejszych latach Franciszek Placidi – włoski architekt i rzeźbiarz, jeden z największych twórców europejskiego baroku. W dawnej Polsce renesansowa willa tętniła życiem, była miejscem spotkań wielu wybitnych ludzi epoki: dyplomatów, poetów, myślicieli.  To tu właśnie Łukasz Górnicki napisał pierwszy polski dramat, „Dworzanina Polskiego”, którego akcję umieścił w pałacu i przyległym doń ogrodzie. Dworkiem zachwycał się w swoich dziełach poeta Jan Kochanowski, bywał tu Mikołaj Rej, pod drzewem w przypałacowym ogrodzie odpoczywał Tadeusz Kościuszko, a swoje pracownie malarskie prowadzili tu Jacek Malczewski i Olga Boznańska. W okresie PRL Dworek był słynnym na całą Polskę centrum muzyki jazzowej – grywali w nim m.in. Andrzej Zaucha i Jan Ptaszyn Wróblewski. 
 
Gali w Krakowie towarzyszył koncert Joanny Rybki-Sołtysiak, aktorki Teatru Muzycznego w Poznaniu oraz uroczysty bankiet wydany na cześć Laureatów Konkursu przez Quality Institute.