• Wyróżniamy polskie samorządy za działania wspierające ochronę zdrowia.
 • Nagradzamy samorządy inwestujące w zdrowie, sport, turystykę, ekologię.
 • Premiujemy wysoką jakość, innowacyjność i zaangażowanie w sprawy zdrowia.

Cele Konkursu

 • wyróżnienie i promocja gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich wspierających rozwój systemu ochrony zdrowia, profilaktykę zdrowotną, ideę promocji zdrowia oraz ochronę środowiska,
 • wyróżnienie i promocja gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich dbających o rozwój sportu, turystyki i rekreacji,
 • tworzenie elitarnego klubu najlepszych polskich samorządów w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego,
 • zwiększenie zainteresowania opinii publicznej, mediów, inwestorów, a także innych samorządów działalnością JST w dziedzinie ochrony zdrowia, promocji zdrowia i popularyzacji zdrowego stylu życia,
 • promowanie partnerskich relacji JST z podmiotami działającymi na rynku ochrony zdrowia,
 • promowanie współpracy pomiędzy sektorem ochrony zdrowia a samorządem terytorialnym,
 • zachęcenie gmin do wypracowania i wdrażania odpowiednich standardów działania administracji publicznej w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, propagowania sportu, turystyki i rekreacji, 
 • wsparcie JST w wysiłkach mających na celu przyciągnięcie nowych inwestorów w dziedzinie sportu, turystyki, rekreacji, ochrony środowiska,
 • promowanie inwestycji przyjaznych środowisku.
Szczegółowe zasady udziału w Konkursie, w tym wysokość opłaty konkursowej, określa regulamin konkursu do pobrania tutaj.