• Wyróżniamy polskie samorządy za działania wspierające ochronę zdrowia.
  • Nagradzamy samorządy inwestujące w zdrowie, sport, turystykę, ekologię.
  • Premiujemy wysoką jakość, innowacyjność i zaangażowanie w sprawy zdrowia.

ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie do Konkursu „Samorząd Promujący Zdrowie” następuje poprzez przesłanie do Organizatora drogą e-mailową ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO.

KLIKNIJ I POBIERZ ZGŁOSZENIE
 
Zgłoszenie należy wypełnić, podpisać i przesłać w formie skanu na adres: konkurs@samorzad-zdrowie.pl
 
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 25 czerwca 2021 roku.
 
Zgłoszenia zostaną ocenione w terminie do 20 sierpnia 2021 roku. Gala Finałowa Konkursu planowana jest na wrzesień 2021 roku.