• Wyróżniamy polskie samorządy za działania wspierające ochronę zdrowia.
  • Nagradzamy samorządy inwestujące w zdrowie, sport, turystykę, ekologię.
  • Premiujemy wysoką jakość, innowacyjność i zaangażowanie w sprawy zdrowia.

ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie do Konkursu „Samorząd Promujący Zdrowie” następuje poprzez przesłanie do Organizatora drogą e-mailową ANKIETY KONKURSOWEJ.

KLIKNIJ I POBIERZ ZGŁOSZENIE (ANKIETĘ)
 
Zgłoszenie należy wypełnić, podpisać i przesłać w formie skanu na adres: konkurs@samorzad-zdrowie.pl
 
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 28 października 2022 roku.
 
Zgłoszenia zostaną ocenione w terminie do 20  listopada 2022 roku. Gala Finałowa Konkursu planowana jest w grudniu 2022 roku.