• Wyróżniamy polskie samorządy za działania wspierające ochronę zdrowia.
 • Nagradzamy samorządy inwestujące w zdrowie, sport, turystykę, ekologię.
 • Premiujemy wysoką jakość, innowacyjność i zaangażowanie w sprawy zdrowia.

Idea Konkursu

ZACZYNAMY! Rusza IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego „Samorząd Promujący Zdrowie”. Zapraszamy do udziału Gminy, Powiaty i Samorządy Województw z całej Polski! Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 13 października 2023 roku. Gala Finałowa Konkursu, wręczenie Nagród i ogłoszenie Laureatów już w grudniu 2023 roku. Jeśli chcą Państwo sprawić Mieszkańcom prezent świąteczny - powalczcie o Nagrodę i Statuetkę w naszym Konkursie! To nagroda dla Samorządu, jego Włodarzy, ale także dla wszystkich Mieszkańców zaangażowanych w sprawy zdrowia, ekologii, sportu, rekreacji... Spotkajmy się na Gali i świętujmy sukces! Dotychczas w naszym Konkursie Certyfikaty zdobyły m.in. następujące samorządy: Miasto Bydgoszcz, Gmina Puck, Miasto Nowy Targ, Miasto Toruń, Miasto Słupsk, Miasto Sopot, Gmina Staszów, Powiat Pilski i wiele innych!

W konkursie „Samorząd Promujący Zdrowie” nagrodzimy oraz wskażemy opinii publicznej Gminy, Powiaty i Samorządy Województw, w których podejmowane są nietuzinkowe, oryginalne i skuteczne działania na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowego stylu życia, ekologii, turystyki i promocji aktywności fizycznej. Chodzi o przedsięwzięcia i działania samorządowe ukierunkowane na zdrowie, środowisko naturalne, sport, rekreacje itp.
 

POBIERZ ZGŁOSZENIE - ściągnij plik WORD, wypełnij i wyślij do nas na adres: konkurs@samorzad-zdrowie.pl w terminie do 13 X 2023 r. 
 
W bardzo wielu polskich samorządach realizowane są inicjatywy, projekty i inwestycje, które przyczyniają się do rozwoju systemu ochrony zdrowia i umożliwiają mieszkańcom dostęp do nowoczesnych świadczeń, ciekawych programów ekologicznych czy rekreacyjnych. Oto kilka przykładów:
 • Powiat Żywiecki wybudował jeden z najnowocześniejszych szpitali w Polsce, w przyszłościowej formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • Samorząd Województwa Śląskiego realizuje autorski program darmowego wsparcia psychodietetycznego i walki z otyłością,
 • Gmina Michałowo finansuje ozonatory dla szpitali i placówek medycznych,
 • Gmina Kleszczów przeznacza ponad 700 tys. zł na wsparcie szpitali w woj. łódzkim,
 • Powiat Turecki powołał pierwszego w Polsce samorządowego koordynatora ds. zdrowia psychicznego,
 • Miasto Gdańsk realizuje w szkołach autorski, innowacyjny program "FitKlasa - aktywność dla zdrowia”,
 • Powiat Stalowowolski zakupił dla swojego szpitala światowej klasy sprzęt medyczny, który trafił na oddziały otolaryngologiczny, wewnętrzny oraz okulistyczny,
 • Częstochowa jako pierwsza w Polsce uruchomiła miejski program in vitro.

To tylko garść wybranych przykładów samorządowych przedsięwzięć w obszarze ochrony i promocji zdrowia, sportu, ekologii, które warto doceniać, i za które należy nagradzać! Nasz Konkurs służy wyróżnianiu i popularyzowaniu samorządów, które podejmują tego rodzaju inicjatywy.  Będziemy je oceniać i nagradzać!
 

Jeśli Państwa Gmina, Powiat lub Samorząd Wojewódzki spełnia choćby jedno z poniższych kryteriów, zapraszamy do udziału w IV edycji naszego Konkursu. Kryteria brane pod uwagę w Konkursie „Samorząd Promujący Zdrowie”:
 
 • Samorząd jest organem prowadzącym dla placówek ochrony zdrowia (np. szpitali, zakładów opieki zdrowotnej), które wyróżniają się wysoką jakością świadczonych usług i wysoką kulturą obsługi pacjenta,
 • Samorząd realizuje interesujące, oryginalne, wartościowe merytorycznie programy mające na celu promocję zdrowia, profilaktykę zdrowotną lub popularyzację zdrowego stylu życia,
 • Samorząd w sposób nowatorski i wartościowy wspiera ochronę środowiska,
 • Samorząd zrealizował inwestycje, które przyczyniają się w skali lokalnej do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców,
 • Samorząd podejmuje aktywne działania na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej itp.