• Wyróżniamy polskie samorządy za działania wspierające ochronę zdrowia.
  • Nagradzamy samorządy inwestujące w zdrowie, sport, turystykę, ekologię.
  • Premiujemy wysoką jakość, innowacyjność i zaangażowanie w sprawy zdrowia.

Opłata konkursowa

Każdy Laureat Konkursu zobowiązany jest do wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przeprowadzenia oceny aplikacji konkursowej. Opłata ta dotyczy wyłącznie Laureatów. Uczestnik Konkursu, który podda się procedurze konkursowej, ale nie uzyska Nagrody „Samorząd Promujący Zdrowie”, nie ponosi żadnych kosztów uczestnictwa w Konkursie.
 
Opłata Konkursowa, o której mowa poniżej, to jedyna opłata obowiązująca w Konkursie. Organizator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat z tytułu przyznania licencji na posługiwanie się Znakiem Promocyjnym „Samorząd Promujący Zdrowie”. Licencję tę każdy Laureat otrzymuje bezpłatnie. Ponadto Organizator nie pobiera żadnych opłat z tytułu przyznania Laureatom licencji na posługiwanie się fotografiami z Gali Finałowej Konkursu. Licencja taka również przyznawana jest Laureatom bezpłatnie, tj. bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.  
 
Laureat Konkursu zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty konkursowej w kwocie:
  • 2.500 zł netto - gmina do 10.000 mieszkańców,
  • 3.500 zł netto - gmina o liczbie mieszkańców od 10.001 do 30.000,
  • 4.900 zł netto - gmina o liczbie mieszkańców od 30.001 do 50.000,
  • 5.900 zł netto - gmina o liczbie mieszkańców od 50.001 do 90.000,
  • 6.900zł netto - gmina o liczbie mieszkańców powyżej 100.000,
  • 5.000 netto - powiat ziemski,
  • 5.500zł netto - samorząd województwa.
Patronat honorowy:

Patronat medialny: