• Wyróżniamy polskie samorządy za działania wspierające ochronę zdrowia.
 • Nagradzamy samorządy inwestujące w zdrowie, sport, turystykę, ekologię.
 • Premiujemy wysoką jakość, innowacyjność i zaangażowanie w sprawy zdrowia.

Idea Konkursu

Zapraszamy do II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego „Samorząd Promujący Zdrowie”. Po ubiegłorocznej edycji, która zakończyła się wielkim sukcesem i Uroczystą Galą Finałową w Pałacu w Otrębusach, rozpoczynamy kolejny nabór zgłoszeń samorządów z całej Polski. W konkursie „Samorząd Promujący Zdrowie” nagrodzimy oraz wskażemy opinii publicznej gminy, powiaty i samorządowe województwa, w których podejmowane są efektywne, nowoczesne i skuteczne działania na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowego stylu życia i promocji aktywności fizycznej. Chodzi zarówno o przedsięwzięcia samorządowe mające na celu walkę z pandemią, jak i o wszystkie inne projekty i działania JST ukierunkowane na zdrowie, ekologię i sport.
 
Zapraszamy do Konkursu! Na zgłoszenia gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich czekamy do 25 czerwca 2021 roku.

POBIERZ ZGŁOSZENIE

 
W bardzo wielu polskich samorządach realizowane są inicjatywy, projekty i inwestycje, które przyczyniają się do rozwoju systemu ochrony zdrowia i umożliwiają mieszkańcom dostęp do nowoczesnych świadczeń. Samorządy często realizują również godne pochwały inicjatywy proekologiczne. Kilka przykładów:
 • Samorząd Województw Mazowieckiego udziela dofinansowania organizacjom pozarządowym na zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19,.
 • Jesienią 2020 roku gmina Gdańsk przekazała szpitalom marszałkowskim 1 mln zł, Gdynia 500 tys. zł, a Sopot 100 tys. zł na zakup środków ochronnych,
 • Gmina Kwidzyn wdrożyła nowatorski w skali kraju Program Ochrony Zdrowia Psychicznego,
 • Gmina Potęgowo przyłączyła się do akcji „Koperta życia” dla ochrony życia i zdrowia mieszkańców,
 • Częstochowa jako pierwsza w Polsce uruchomiła miejski program in vitro,
 • Tarnobrzeg walczy z problemami alkoholowymi, budując siłownie,
 • Żyrzyn wybudował wielofunkcyjną halę sportową,
 • Samorząd województwa opolskiego zainaugurował pionierski w skali kraju program zapobiegający otyłości,
 • Gmina Smyków zainwestowała w ostatnich latach w przedsięwzięcia ekologiczne ponad 10 milionów złotych, dzięki czemu wybudowano tam jedną z najnowocześniejszych w województwie oczyszczalni ścieków.
 
To tylko garść wybranych przykładów samorządowych przedsięwzięć w obszarze ochrony i promocji zdrowia oraz ekologii, które warto doceniać, i za które należy nagradzać! Nasz Konkurs służy wyróżnianiu i popularyzowaniu samorządów, które podejmują tego rodzaju inicjatywy. W dobie walki z COVID-19 taka aktywność samorządów wydaje się szczególnie ważna. Będziemy ją oceniać i nagradzać!
 

Jeśli Państwa gmina, powiat lub województwo spełnia choćby jedno z poniższych kryteriów, zapraszamy do udziału w II edycji naszego Konkursu. Kryteria brane pod uwagę w Konkursie „Samorząd Promujący Zdrowie”:
 
 • Samorząd jest organem prowadzącym dla placówek ochrony zdrowia (np. szpitali, zakładów opieki zdrowotnej), które wyróżniają się wysoką jakością świadczonych usług i wysoką kulturą obsługi pacjenta,
 • Samorząd podjął aktywne działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz zwalczanie skutków pandemii,
 • Samorząd realizuje interesujące, oryginalne, wartościowe merytorycznie programy mające na celu promocję zdrowia, profilaktykę zdrowotną lub popularyzację zdrowego stylu życia,
 • Samorząd w sposób nowatorski i wartościowy wspiera ochronę środowiska,
 • Samorząd zrealizował inwestycje, które przyczyniają się w skali lokalnej do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców,
 • Samorząd podejmuje aktywne działania na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej itp.
 
Konkurs „Samorząd Promujący Zdrowie” jest częścią Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, który Quality Institute realizuje od 2015 roku. W Programie tym wyróżniamy najlepsze polskie szpitale, praktyki lekarskie, przychodnie i menedżerów ochrony zdrowia. Nasze Wyróżnienie odebrał dotychczas m.in. prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz prof. Piotr Radziwon, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Od roku 2019 w Programie obowiązuje nowa Kategoria Konkursowa „Samorząd Promujący Zdrowie” – dla najlepszych polskich samorządów wspierających ochronę zdrowia swoich mieszkańców!